Når børn er pårørende


Ny mærkedag for børn og unge der er pårørende

Den 7. september markerer Søskendeforeningen SØF for første gang mærkedagen “Når børn er pårørende”, der finder sted den første mandag i september hvert år. Mærkedagen sætter fokus på, hvordan det er at være barn eller ung, når man samtidig er pårørende. Mærkedagen markeres ved en gåtur i fire forskellige byer i Danmark d. 7. september kl.17:30.

Mærkedagen er arrangeret af Søskendeforeningen SØF med inspiration fra specialpædagogisk konsulent Malene Gerd Petersen. Malene Gerd Petersen har beskæftiget sig med Søskendepårørende siden 1999. Ifølge Malene Gerd Petersen mangler der fokus på, hvordan det er for børn og unge at være pårørende. Det er nemlig et helt særligt livsvilkår for rigtig mange børn og unge at være pårørende til et nært familiemedlem. At være pårørende fra barndommen kan få store konsekvenser for børn og unge, hvis de ikke får den rette støtte og opmærksomhed.

“Jeg har i mange år arbejdet på at skabe opmærksomhed omkring netop børn og under, der vokser op med en bror eller søster med handicap. Det er et livsvilkår at have en søskende med handicap, som børn og unge skal lære at tackle fra en tidlig alder. Særlig vigtig er det, at skærpe børns og unges bevidsthed om at stå ved egne styrker og egen sårbarhed, at kunne bede om hjælp fra andre, at finde støtte og inspiration i fællesskaber med andre søskendepårørende og at kunne sige til og fra i en balance, der passer ind i deres individuelle livsvilkår, “ fortæller specialpædagogisk konsulent Malene Gerd Petersen.

Med inspiration i Malene Gerd Petersens idé om at sætte fokus på søskendepårørende har Søskendeforeningen SØF i samarbejde med Malene Gerd Petersen planlagt og udført den nationale mærkedag for første gang i 2020. Formålet med mærkedag “Når børn er pårørende” er at rette fokus mod- og hjælpe til at alle børn og unge i fremtiden får hjælp til at håndtere det livsvilkår det er, at være pårørende. Formand i Søskendeforeningen SØF Dana Sofie Andreasen håber på, at mærkedagen kan være med til at hjælpe andre til at lære at tale om, hvordan det er være pårørende når man er barn eller ung:

“Da jeg var yngre var jeg især god til at afkoble min søsters handicap fra mig selv, da det jo ikke er mig, men min søster der har et handicap. Jeg havde svært ved at sætte ord på, hvordan det påvirkede min hverdag, fordi jeg var nervøs for at komme til at tale min søster ned. Derfor havde jeg en tendens til kun at fremhæve positive ting ved min søsters og mit forhold. I dag ser jeg mere nuanceret på det, og kan fremhæve både gode og dårlige ting ved vores forhold, ” fortæller Dana Sofie Andreasen.

 Baggrund om Søskendeforeningen SØF:
Søskendeforeningen SØF er en forening for personer, der har en bror eller søster med handicap. Foreningen blev stiftet i 2018 og laver aktiviteter, hvor personer, der har en bror eller søster med handicap, kan møde andre i samme situation.

 For yderligere information, kontakt:

Daniel Rank Simonsen, Kontaktperson i SØF, tlf.: +45 41 27 14 28