Om os

Hvem er SØF?

Dana Sofie Andreasen hev i efteråret 2018 fat i sin ven Andreas Hellwing og sammen arbejdede de med, hvordan man kunne lave et fællesskab om dét at have en bror eller søster med handicap. De rakte efterfølgende ud til deres netværk på facebook og fandt frem til Malthe Weiss Beskos, der før havde arbejdet med at skabe et netværk for søskende til mennesker med handicap. Malthe hev fat i sin ved Daniel Rank Simonsen, og dette blev starten på en masse gode samtaler om, hvordan en forening for søskende til mennesker med handicap kunne se ud. Alle fire er vokset op med en bror eller søster, der har et handicap, men deres handicaps er ikke ens. Efter en række møder afholdt de fire i december 2018 stiftende generalforsamling, og Søskendeforeningen SØF blev en realitet.

Vision

SØF’s vision er, at skabe et fællesskab for søskende til mennesker med handicap, og hjælpe dem og andre med at skabe et sprog til at tale åbent om det

Mision

SØF’s mission er, at skabe et værdifuldt landsdækkende netværk for søskendepårørende til mennesker med handicap ved at facilitere foreningsaktiviteter i hele landet

Hvad vil SØF?

SØF vil først og fremmest støtte søskende til mennesker med handicap. SØF vil forbinde søskende og skabe netværk, hvor de kan mødes og dele erfaringer og oplevelser i fællesskab. SØF vil dermed hjælpe søskende til at forstå, at der er andre i samme situation, som dem, og at det kan være værdifuldt at tale med andre, der står i samme situation. SØF har derudover til formål, at udbrede kendskabet og åbenheden omkring det at være pårørende til et menneske med handicap. Eftersom det at have en søskende eller bror med et handicap er en livsforudsætning for mange, er det ikke en pårørendegruppe der bliver skabt opmærksomhed omkring. Vi mener, at denne lidt oversete pårørendegruppe skal frem i lyset, så vi sammen skaber et forum for vidensdeling og et fællesskab, hvor vi åbent kan dele oplevelser fra et livet som pårørende. Vi oplever ikke, at der mangler interesse for sagen, men der har manglet et landsdækkende initiativ til at danne ramme om et fællesskab for søskendepårørende. Formålet er, at finde inspiration og støtte i hinanden og dermed blive endnu bedre rustet til det livsprojekt, det er at have en søster eller en bror med et handicap.

Hvad mener SØF?

Når man er søskende til et menneske med handicap står man i en dagligdag, som er anderledes end hvad andre kender til. Først og fremmest skal man i højere grad end andre tage hensyn til sin søster eller bror. Gennem hele livet er søskende til mennesker med handicap altså vant til, at det er ens bror eller søster, der er i fokus. Søskende forstår godt at deres bror eller søster har udfordringer, der kræver ekstra opmærksomhed og er ofte gode til at give plads. Det vil sige, at søskende ofte er meget empatiske individer, der nemt kan sætte sig i andres sted, og anerkender alle mennesker uanset forskelligheder. Derudover er de søskende gode til at gennemskue sociale situationer, og agerer derefter.  Søskende til et menneske med handicap har hele livet været vant til at tage et stort ansvar. I alle søskenderelationer er det selvfølgelig naturligt at hjælpe hinanden, men i en søskenderelation hvor den ene part har et handicap, er man ofte en større indbyrdes afhængighed. Dette er vores oplevelse som søskende til handicap. Dette er selvfølgelig ikke en endegyldig sandhed, da der er lige så mange oplevelser af den situation, man står i, som der er søskende til mennesker med handicap. Derfor vil vi opfordre dig til at blive en del af vores forening og fortælle os din historie. Dette er vores oplevelse, som søskende. Dette er selvfølgelig ikke en endegyldig sandhed, da der er lige så mange oplevelser af at være søskendepårørende,  som der er søskende til mennesker med handicap. Derfor vil vi opfordre dig til at blive en del af vores forening og fortælle os din historie.

Marie Bitsch Mathiassen
Menigmedlem

Da jeg var barn gik jeg til søskendetræf, med andre børn, der alle havde en søster eller bror med et handicap. Det var en stor lettelse at tale med andre der stod i samme situation. Selvom vores søskende havde meget forskellige handicap, kendte vi alligevel alle til de samme komplekse følelser, som er forbundet med det at være søskendepårørende. Det hjalp os til at udvikle et sprog, til at tale om det livsvilkår det er at være søskende til et menneske med handicap. Jeg valgte at blive en del af Søskendeforeningen, fordi det er vigtigt at alle søskendepårørende har samme mulighed, som jeg havde. Alle skal have et rum til at tale om deres følelser og til at blive en del af et fællesskab, hvor de føler sig forstået.

Dana Sofie Andreasen
Formand

“Jeg fik lyst til at være med til at starte SØF op, da jeg selv er vokset op med en lillesøster med handicap, og derfor gerne vil støtte andre, der er i samme situation. Jeg holder utroligt meget af min søster og vil gerne være med til at udbrede kendskabet til, hvordan det er for mig at have en lillesøster med handicap.”

Andreas Hellwing
Kasserer

“Da Dana spurgte, om jeg ville være med til at starte en forening for søskende til mennesker med handicap, var jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at jeg ville være med. Jeg ønsker, at alle og enhver – barn som voksen – har mulighed og frimodighed til at snakke om deres søskendes handicap. Jeg har selv en storebror, der lever med multihandicap, sidder i kørestol og skal have pleje hele døgnet.”

Sophie Nielsen
Menigmedlem

Jeg er med i SØF, fordi det at tale med andre, der er søskende til mennesker med handicap, giver mig en forståelse for, hvordan det har været med til at forme mig til den, jeg er i dag. Samtidig giver SØF et fællesskab, hvor man kan dele tanker og følelser med andre, som måske har oplevet noget af det samme. Det fællesskab og den forståelse vil jeg gerne være med til at dele med andre.