DSC00210

Hvem er SØF?

Søskendeforeningen SØF blev stiftet ved stiftende generalforsamling i december 2018. SØF opstod ved, at Dana Sofie Andreasen og Malthe Weiss Beskos begge rakte ud til deres netværk på facebook for at starte en forening, der skulle sætte fokus på søskende til mennesker med handicap. Med hjælp fra Danas gode ven Andreas og Malthes gode ven Daniel begyndte en masse møder og samtaler om, hvordan en sådan forening kunne se ud. Alle fire er vokset op med en bror eller søster, der har et handicap, men deres handicaps er ikke ens. Efter en række møder afholdt de fire i december 2018 stiftende generalforsamling, og Søskendeforeningen SØF blev en realitet.

Mission

SØF’s mission er, at skabe et værdifuldt landsdækkende netværk for søskendepårørende til mennesker med handicap (ved at facilitere foreningsaktiviteter i hele landet)

Hvad vil SØF?

SØF vil først og fremmest støtte søskende til mennesker med handicap. SØF vil forbinde søskende og skabe netværk, hvor de kan mødes og dele erfaringer og oplevelser i fællesskab. SØF vil dermed hjælpe søskende til at forstå, at der er andre i samme situation, som dem, og at det kan være værdifuldt at tale med andre, der står i samme situation.  

SØF har derudover til formål, at udbrede kendskabet og åbenheden omkring det at være pårørende til et menneske med handicap. Eftersom det at have en søskende eller bror med et handicap er en livsforudsætning for mange, er det ikke en pårørendegruppe der bliver skabt opmærksomhed omkring. Vi mener, at denne lidt oversete pårørendegruppe skal frem i lyset, så vi sammen skaber et forum for vidensdeling og et fællesskab, hvor vi åbent kan dele oplevelser fra et livet som pårørende. Vi oplever ikke, at der mangler interesse for sagen, men der har manglet et landsdækkende initiativ til at danne ramme om et fællesskab for søskendepårørende. Formålet er, at finde inspiration og støtte i hinanden og dermed blive endnu bedre rustet til det livsprojekt, det er at have en søster eller en bror med et handicap.

Vision

SØF’s vision er, at skabe et fællesskab for søskende til mennesker med handicap, og hjælpe dem og andre med at skabe et sprog til at tale åbent om det

Hvad mener SØF?

Når man er søskende til et menneske med handicap står man i en dagligdag, som er anderledes end hvad andre kender til. Først og fremmest skal man i højere grad end andre tage hensyn til sin søster eller bror. Gennem hele livet er søskende til mennesker med handicap altså vant til, at det er ens bror eller søster, der er i fokus. Søskende forstår godt at deres bror eller søster har udfordringer, der kræver ekstra opmærksomhed og er ofte gode til at give plads. Det vil sige, at søskende ofte er meget empatiske individer, der nemt kan sætte sig i andres sted, og anerkender alle mennesker uanset forskelligheder.  

Derudover er de søskende gode til at gennemskue sociale situationer, og agerer derefter.  Søskende til et menneske med handicap har hele livet været vant til at tage et stort ansvar. I alle søskenderelationer er det selvfølgelig naturligt at hjælpe hinanden, men i en søskenderelation hvor den ene part har et handicap, er man ofte en større indbyrdes afhængighed.

Dette er vores oplevelse som søskende til handicap. Dette er selvfølgelig ikke en endegyldig sandhed, da der er lige så mange oplevelser af den situation, man står i, som der er søskende til mennesker med handicap. Derfor vil vi opfordre dig til at blive en del af vores forening og fortælle os din historie.

Dette er vores oplevelse, som søskende. Dette er selvfølgelig ikke en endegyldig sandhed, da der er lige så mange oplevelser af at være søskendepårørende,  som der er søskende til mennesker med handicap. Derfor vil vi opfordre dig til at blive en del af vores forening og fortælle os din historie.

Dana Sofie Andreasen

Formand & Stifter

“Jeg fik lyst til at være med til at starte SØF op, da jeg selv er vokset op med en lillesøster med handicap, og derfor gerne vil støtte andre, der er i samme situation. Jeg holder utroligt meget af min søster og vil gerne være med til at udbrede kendskabet til, hvordan det er for mig at have en lillesøster med handicap.”

Malthe Weiss Beskos

Næstformand & Stifter

“Jeg har længe gået med tanken om, at starte en forening der skulle sætte fokus på søskende til handicappede. Det står klart for mig, at dette er en overset debat, og det er vigtig ,at vi tager den op. Derfor er jeg meget stolt af at være en del af dette projekt, der forhåbentligt kan skabe et trygt netværk, for dem der har behov for det.” 

Andreas Hellwing

Kasserer

“Da Dana spurgte, om jeg ville være med til at starte en forening for søskende til mennesker med handicap, var jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at jeg ville være med. Jeg ønsker, at alle og enhver – barn som voksen – har mulighed og frimodighed til at snakke om deres søskendes handicap. Jeg har selv en storebror, der lever med multihandicap, sidder i kørestol og skal have pleje hele døgnet.”

Daniel Rank Simonsen

Kontaktperson

“Malthe og jeg snakkede sammen for et års tid siden om dette emne. Nu er det blevet en realitet, og vi har fået en masse gode ting op at køre. Jeg er stolt over at være en del af det her og være med til at skabe et blik på dette emne i vores samfund. For mig handler dette om at skabe et fokus på det og skabe en nysgerrighed omkring det, men samtidig en forståelse for det at være søskende til et menneske med handicap.” 

Marie Bitsch Mathiassen

Menig medlem

Da jeg var barn gik jeg til søskendetræf, med andre børn, der alle havde en søster eller bror med et handicap. Det var en stor lettelse at tale med andre der stod i samme situation. Selvom vores søskende havde meget forskellige handicap, kendte vi alligevel alle til de samme komplekse følelser, som er forbundet med det at være søskendepårørende. Det hjalp os til at udvikle et sprog, til at tale om det livsvilkår det er at være søskende til et menneske med handicap. Jeg valgte at blive en del af Søskendeforeningen, fordi det er vigtigt at alle søskendepårørende har samme mulighed, som jeg havde. Alle skal have et rum til at tale om deres følelser og til at blive en del af et fællesskab, hvor de føler sig forstået.