Om os

Søskendeforeningen SØF er en forening for søskende til mennesker med handicap eller særlige behov. Vi arbejder blandt andet for at udbrede kendskabet til søskendeperspektivet. Derudover arbejder SØF med at lære søskende til mennesker med handicap at sætte ord på deres rolle som søskendepårørende.

SØF vil udbrede kendskabet til det at være pårørende til et menneske med handicap. Som søskendepårørende har man et grundlæggende anderledes livsvilkår end andre. Det kan for nogle være svært at sætte ord på og noget, man skal lære at italesætte.

Søskendeforeningen SØF blev stiftet i efteråret 2018 og har siden arbejdet på at skabe opmærksomhed om søskendeperspektivet.